• DC Isolator Distribution/String Boxes

  תיבות הפצה / מחרוזת DC מבודדות

  • 4 עד 54 מוטות

  • גמישות תרמית גבוהה - פלסטיק ASA

  • דלת nt חילוף טראן

  • התייצב UV

  • תאימות IP65 בצד / שימוש חיצוני

  • כדור הארץ וסורגים ניטרליים שנמנעו

  • מתאים ליישומים פוטו-וולטאיים